• ua
Замовити дзвінок
Введіть ваше ім'я, електронну пошту та телефон. Спеціаліст компанії "Хвоя Інтегра" зв'яжеться з вами.

Залишити заявку
Введіть ваше ім'я, e-mail і телефон. Фахівець компанії "Хвоя Інтегра" зв'яжеться з вами.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
Введите ваше имя, e-mail и телефон. Специалист компании "Хвоя Интегра" свяжется с вами

Новини “ФРЕДО:Звіт” 🎉👩‍💻😃

06.11.2019

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 01.01.025

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр первинних документів

1. Для ПН та РК, що мають стан Реєстрація зупинена, додано відображення позначки || у графі Реєстрація в ЄРПН.

2. Доопрацьовано імпорт первинних документів на основі шаблонів, опублікованих у Глобальному реєстрі шаблонів.

Реєстр документів довільних форматів

Додана підтримка формату підписів .P7S у Реєстрі документів довільних форматів.

Шаблони первинних документів

Доопрацьовано механізм видалення однакових полів у шаблоні первинних документів.

Користувацькі налаштування комплектів підписів

Для типів підписів Директор та Бухгалтер вибір підписантів здійснюється із Реєстру сертифікатів.

Облік акцизного податку

У модулі Реєстр акцизних документів (пальне) відкориговано відображення статусу документів Акцизна накладна форми «П» (J1203201, F1203201) та Розрахунок коригування «П» (J1203301, F1203301) після їх реєстрації отримувачем та повернення відправнику.

Адміністрування

Параметри системи

У розділі Документообіг група параметрів Сервер електронних документів перейменована у Сервер Документообігу.

1. Додане посилання на сайт сервера Документообігу.

2. Параметр «Використовувати… Тільки пряме з’єднання» перейменований у «Використовувати тільки гарантовану доставку».

Сертифікати

1. Оптимізовано швидкість завантаження документів КНЕДП у розділі Заявки на сертифікат.

2. Додано відображення назви та ідентифікатора захищеного носія для пункту Файл – Захищений носій (токен) – Встановлені носії у розділі Встановлені сертифікати.

Довідники

Контрагенти

У розділі Картка контрагента – Загальні дані додано поля Посада керівника та Посада відповідальної особи. Ці поля доступні у Конструкторі шаблона на вкладці Структура шаблона – Контрагент та можуть використовуватись при створенні шаблонів первинних документів.

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нові форми:

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 308 від 16.07.2019 р., додано нові форми, початок дії – з 22.10.2019 р., подання – за потреби:

PD800102 Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

PD800202 Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

Зміни:

1. Оновлено файл xsd. Можливість вводу номера рахунку за стандартом IBAN у формах:

J1311801 Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

J1401703 Ф.2-ВР Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

F1311801 Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

F1401703 Ф.2-ВР Витяг з реєстру платників податку на додану вартість

2. Оновлено файл xsd. Збільшено кількість рядків до 9999 у табличній частині форм:

J0295007 Дод.1-1 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу

J0298407 Дод.1-2 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

F0295007 Дод.1-1 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу

F0298407 Дод.1-2 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу

3. Доопрацьовано контролі при заповненні форм:

J1203201 Акцизна накладна форми «П»

J1203401 Акцизна накладна форми «С»

F1203201 Акцизна накладна форми «П»

F1203401 Акцизна накладна форми «С»

Пенсійний фонд

Нові форми:

У розділі Персоніфікація додано новий пакет, початок дії – з 01.09.2019 р., період подання – Рік:

P0900401 Звіт про персоніфіковані відомості про грошове забезпечення

P0900301 Персоніфіковані відомості про особу з числа військовослужбовців

Форми доступні у модулі Звітність – Реєстр звітів. Для створення кількох екземплярів форми Р0900301 в одному звіті виконайте команду Створити звіт у наявній пачці P0900401.

ФСС України

Зміни:

Реалізовано автоматичне заповнення поля МФО у формі:

C1100101 Заява-розрахунок

Якщо в картці підприємства (Додатково – ФСС України – Рахунок) внесений:

 номер рахунку (5 -14) символів, поле МФО у звіті заповнюється 6-значним кодом МФО банку або органу Держказначейства,

 номер рахунку в форматі IBAN (29 літерно-цифрових символів), поле МФО у звіті заповнюється значенням 0 (нуль).

Також додані контролі на правильність заповнення цього поля.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

1. Реалізовано заокруглення (математичне) між Формою № 1 Баланс (графа 4) та Формою № 1М, 2М (графа 3) для підприємств, які подають Ф.1М, 2М, а в попередніх періодах подавали Ф.1 Баланс:

SS110012 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

2. Внесено зміни до форм моніторингу для підприємств з КОПФГ 160, 590, 995 в залежності від заповнення у Картці підприємства поля Держ. частка в статутному фонді (%) – якщо значення вказано, заповнюється Таблиця 2, якщо значення відсутнє, заповнюється Таблиця 1:

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100913 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб’єкта управління

SM100923 Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

SM100942 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб’єкта управління

SM100963 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб’єкта управління

SM100972 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб’єкта управління

SM101103 Дод.11. Інформація щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки

SM101202 Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб’єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

3. Оновлено довідку по заповненню полів до форм моніторингу (КОПФГ 160, 590, 995):

SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління

SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

4. Для форми:

PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ

– додано поле Новостворене, якщо у полі встановлено відмітку, у формі S3000309 Таблиці 6.1 не розраховуватимуться дані по графам 2 – 4 розділу Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника …;

– реалізовано контроль на обов’язкове заповнення поля Супровідний лист, якщо у формі SM100204 графа 10 (динамічний рядок 1.1 або 2.1) дорівнює «П».

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Зміни:

Додано новий рядок коригування (інші активи) згідно з МСФЗ:

EV003601 Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т. ч. інвестиційна нерухомість)

Міністерство оборони України

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

Зміни:

Реалізовано можливість експорту у форматі Excel форми:

MOU90501 Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів

Експорт здійснюється по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки – Експорт в Excel на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа MOU90501.

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

1. Реалізовано контроль та скасовано автозаповнення рядка 070 графи 2, змінено контроль для рядка 010 у формі:

UOP90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства

2. Відкориговано заповнення граф 31, 32, 33 згідно з діючим алгоритмом для періодів півріччя та 9 місяців:

UOP08004 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління

Встановити оновлення ви можете автоматично або за допомогою файлу для ручного оновлення.

Поділитися: